Fönster till bra pris

Att byta fönster innebär för de allra flesta en stor kostnad. Men blir fönsterbytet bra bidrar det ofta till att höja värdet på fastigheten, bättre inomhusklimat och sänkta energikostnader. Saker som är viktiga att titta på då man letar nya fönster är u-värdet, utseende, underhåll och priset, och det går att hitta fönster till bra pris som…