En folkhälsoviktig separationsmetod 

Har du någon gång hört talas om akronymen HPLC? Det är nog få som klandrar dig om du inte har gjort det. Med HPLC är det lite “den som vet, den vet”. Är man i rätt bransch och själv väljer att söka upp HPLC har man koll, är man inte i branschen är det sällan eller kanske till och med aldrig som man stöter på det. HPLC står för “High Performance Liquid Chromatography” men benämns på svenska snarare som “högupplösande vätskekromatografi”. Enligt Wikipedias beskrivning av HPLC innebär definitionen “en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system”.  

 

Analytisk teknik 

Här riskerar man att förlora den oinvigde läsaren. Det slängs mycket ord här utan sammanhang som man som lekman kan ha svårt att ta åt sig. Det är helt okej, därför kommer här en något förenklad och kortfattad förklaring: HPLC är helt enkelt en analytisk teknik som ofta används inom kemi och livsvetenskap. Det vill säga studier om biologiskt liv eller förutsättningar för att liv ska kunna existera, men tekniken kan också hittas inom exempelvis sjukvården. Wikipedia förklarar HPLC som en separationsmetod, och det stämmer. HPLC är en metod som används för att separera två eller flera ämnen för att se hur mycket av vardera som ämnet består av.  

 

HPLC räddar liv 

Ett exempel som kan vara lätt att ta till sig och relatera till är när man exempelvis vill undersöka hur mycket alkohol det finns i blodet på en alkoholpåverkad person. Här används alltså HPLC för att få fram resultatet. Du förstår säkert därför vilken otroligt viktig roll HPLC har inte minst i vår sjukvård. Laboratorierna inom sjukvården behöver titt som tätt göra tester på människor för att se vad de har fått i sig och i hur stor mängd. Det relativt okända HPLC kan med andra ord rädda liv.