Företag i Helsingborg som utför klottersanering med goda resultat

Nedklottrade fasader hör tyvärr inte till ovanligheterna vare sig i Helsingborg eller någon annan svensk tätort. För den som drabbats är det klokt ta bort klottret så snabbt som möjligt samt polisanmäla händelsen. Låter man istället klottret sitta kvar finns det stor risk att det sänder ut fel signaler. Förutom att det kan få hela området…