Så når du alla med ditt budskap

När tryckkonsten kom var den revolutionerande. Det blev möjligt att sprida nyheter, information och reklam på ett helt nytt sätt. Nu kunde man nå varje by och varje hus. Det går inte att överskatta betydelsen av detta. Var skulle vi ha varit idag utan dagstidningar, nyhetsbrev, kataloger och broschyrer? Nu har vi också webb och…