3PL

Behåll kontrollen med 3PL

Traditionellt sett vill en företagare ha koll på allt som händer på firman. Det är ganska naturligt, eftersom du som företagare ansvarar för hela verksamheten. Du vill se vad som är lönsamt, kolla hur folk jobbar och övervaka personalens raster.

För de anställda är detta kanske inte så roligt, men den traditionella delen är ju att du även har ansvar för personalen. Tänk dig att du vänder på steken, att du utlokaliserar alltihop och inte har några anställda på ditt lager och att du inte ens har en lagerlokal. Du håller kollen, men via 3PL, tredjepartslogistik.

 

Att anlita folk utifrån

När man har vant sig vid tanken att driva ett företag på ett rationellt och mer bekymmerslöst sätt, märker man att resultatet ökar, att vinsten blir större, och då vet man att man är på rätt väg. Kanske vågar man då släppa lite på kontrolltankarna, och istället vårda sina kundkontakter, leta upp bättre leverantörer, eller bara njuta av längre ledigheter med familjen.

Traditionellt tänker många att det är dyrt att anlita en tredje part och att man lämnar ifrån sig sina hemligheter om någon annan får insyn i verksamheten. Men de som jobbar med dina saker på ett rationellt lager för 3PL fäster ingen vikt vid vilka kunder eller leverantörer du har, för de bara gör sitt jobb. 

 

 

Rationell hantering men lika mycket kontroll

Du sparar in på byggnader, utrustning, truckar och andra maskiner, och du sparar personalkostnader. Kontrollen och kommunikationen sker via datorer, som inte kräver så stor personalstyrka. Du vidarebefordrar så att dina order behandlas, varor packas, märks och utlevereras av ett professionellt, utlokaliserat lager.

Du kan låta dem sköta inleveranser, lagerhållning och all statistik runt godshanteringen, och de skriver ut fraktsedlar och etiketter. Hela tiden har du full kontroll genom en uppkoppling via dator, och du får mer tid att vårda dina kundkontakter.