svartmögel test

Gör ett svartmögel test för att undvika permanenta besvär

Gör ett svartmögel test för att undvika permanenta besvär

Svartmögel i bostäder är något som tyvärr inte alls är ovanligt. Mögel trivs och frodas i fuktiga utrymmen och kan orsaka permanenta allergier och astma om man lever i det för länge. Svartmögel kan vara synligt i form av gröna, svarta, bruna eller vita fläckar eller märken på väggar eller tak, men det kan också gömma sig i exempelvis paneler. Om man inte ser möglet så är det troligt att man känner av det i form av trötthet, huvudvärk, andningsbesvär eller andra allergiliknande symptom. Det är därför viktigt att man gör tester så fort man misstänker att det kan finnas mögel i hemmet. 

Man kan köpa högkvalitativa svartmögel test hos AGX Mögeltest. De har yt-tester för att testa synligt mögel samt lufttester för att kunna kontrollera om man har dolt svartmögel i hemmet.

Om man får positivt utslag för svartmögel på testerna så är det mycket viktigt att göra något åt det så fort som möjligt. Att leva i ett hem med svartmögel kan orsaka astma, hösnuva och permanenta allergier. Man ska börja med att försöka hitta källan till möglet. Orsaken kan till exempel vara en vattenskada, ventilationskanaler som inte fungerar eller så kan det bero på möbler som står för nära kalla ytterväggar. Man ska också tänka på om man vädrar tillräckligt  och använder fläkten när man lagar mat eller duschar. Så fort man har hittat orsaken till mögelproblemet måste man reparera skadorna och eventuellt ändra dåliga vanor om de varit orsaken till fuktproblemet. 

Har man råkat ut för stora mögelskador så är det viktigt att kontakta en expert inom området för att få rådgivning och åtgärdsförslag. Det är viktigt att företaget man kontaktar har rätt kompetens för att bedöma mögelskador, annars riskerar problemen att kvarstå eller komma tillbaka. Vid mindre mögelskador kan man själv rengöra området och desinficera med BioVir, Hysan eller annat svampdödande rengöringsmedel.