rubiks kub 6x6

Hjärngympa och tidsfördriv

För oss människor fungerar tillvaron bäst med en blandning av avkoppling och aktivitet. Proportionerna på det hela, däremot, kan variera ganska rejält. Många, fler än man tror har behov av mycket återhämtning. Idag upplever många stress och stressen är ofta inte av den positiva sorten. För många arbetsuppgifter som spretar åt olika håll ger många en negativ stress. Blandas det med påtvingad enformighet blir tyvärr inte resultatet bättre för individen. Att ha en rubiks kub 6X6 är en företeelse som kommit tillbaka starkt. Sedan introduktionen för många år sedan har den roat och utmanat miljoner människor.

 

Vad är Rubiks kub egentligen?

Ursprungligen skapades den berömda kuben som en illustration inom begreppet design. Bäst kan den beskrivas som ett flerdimensionellt pussel. Kubens olika delar är färgade i olika färger och kan vridas åt olika håll. Fler olika kombinationer än man kan räkna upp bildas då man börjar “lösa” pusslet. Lösningen och det man försöker åstadkomma är också enkelt – fast ändå oerhört svårt. Var och en av kubens sidor skall anta endast en färg, och då detta skett anses kuben vara löst. Det låter förrädiskt enkelt och när vissa vana användare sätter igång kan det också tyckas vara simpelt. Men det är långt ifrån sant. 

 

 

Kombinationer och lösningar

Som med alla intressanta problem kan kuben lösas enkelt eller svårt. Som tidigare nämnts är antalet möjliga kombinationer i det närmaste oändligt – men kuben kan lösas på tjugo drag eller mindre. Klarar du det? Då är du i mästarklass. Klarar du det inte? Allt du behöver göra är att öva. Medan du övar har du kul och tränar hjärnan. Vad är ditt rekord? En rubiks kub 6X6 är lite storformat och därför lämplig för hemmabruk. Den är lätt att hantera och erbjuder samma underhållning och hjärngympa som andra varianter. Handla fördelaktigast din kub från en seriös tillverkare med ett stort sortiment.