brandgenomföringar

Brandgenomföringar förenklar släckningsarbetet

Om du inte har sett filmen Midsommar från 2019 och inte vill vara med om en spoiler så sluta läs här och nu. Du har blivit varnad. Men det kommer att användas en beskrivning av en scen från filmens slutskede för att sätta den här texten i ett sammanhang. Nämligen den när de offer som valts ut slutligen bränns i den lilla stugan i bland det sista som händer i filmens dramaturgi. Elden spreds snabbt och tre personer brändes ihjäl levande.  

En fråga som man dock aldrig fick svar på var hur anhängarna till den sektliknande grupperingen förhindrade elden från att spridas från hyddan till gräset, skogen och sedermera resten av den lilla byn. Hade man inte vetat bättre skulle man kunna tro att de använde sig av brandgenomföringar. Men det rimmar inte riktigt med den livsstil man kunde uttolka av sammanhanget i övrigt. 

Isolerar elden 

Brandgenomföring? Hur tänker du då, kanske du undrar nu. Det är ju en metod som används för att isolera bränder och därmed göra dem enklare att släcka. Det är en cylinderformad montering mellan väggar som inte tillåter elden att ta sig och sluka kablar och ledningar som i sin tur bidrar till att sprida elden från rum till rum och försvåra släckningsarbetet.  

Ingenting av det var förstås aktuellt i Midsommar-filmen. Dels fanns inte teknologin, de hade valt bort den, men framför allt fanns det ju inget intresse av att bedriva något släckningsarbete. Hela poängen var att hyddan och människorna i den skulle brinna ned till grunden. Ännu en motsättning mot att de skulle ha använt sig av brandgenomföring var att det bara fanns ett enda rum i hela stugan.  

Så det där med brandgenomföring kanske inte var så aktuellt. Däremot borde det vara synnerligen aktuellt i ditt eget hus eller i din företagslokal. Börjar någonting brinna dröjer det inte länge innan elden sprids.