advokat

Hitta rätt juridisk hjälp

Ibland hamnar man i knepiga situationer i livet, då det är bäst att ta hjälp av en advokat. Det kan exempelvis vara om man blir utsatt för ett brott, ligger i skilsmässa eller är skyddsbehövande och i behov av ett uppehållstillstånd. Lagar och regler är ibland svåra att förstå och sätta sig in i, och vilken advokat man ska vända sig till beror på vad man vill ha hjälp med. Alla advokater är mer eller mindre specificerade på olika ämnen som exempelvis brottmål, asylrätt, familjerätt, miljörätt etc. Ett exempel är https://advokatfirmanop.se/sv.

 

Asylrätt är ett komplicerat ämne

Är man från ett annat land utanför EU och vill stanna i Sverige behöver man beroende på orsak ansöka om ett uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller asyl. Det bästa är då att ta kontakt med en advokatbyrå som är specialist på asylrätt i Göteborg eller någon annanstans. Asylrätt är ett komplicerat ämne och lagar och regler ändras även ibland. Därför är det viktigt att anlita en advokat som är väl insatt i ämnet och som har både erfarenhet och engagemang. Är man osäker på hur man ska gå tillväga finns det flera advokatbyråer som har gratis rådgivning per telefon.

 

 

Man har rätt att själv välja advokat

Det kan vara bra att känna till att alla advokater har tystnadsplikt och ska agera enligt god advokatsed. I sitt uppdrag ska advokaten arbeta för att klienten ska få en så rättvis prövning som möjligt och för att utslaget av en eventuell dom ska bli så bra som möjligt för klienten. Man har rätt att själv välja sin advokat. Advokatsamfundet har listor med olika advokater och deras specialämnen om man är osäker på vem man ska kontakta. Att också fråga runt bland vänner som har haft liknande problem och be om bra tips på advokater kan vara en bra väg att gå.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *