vägmarkeringar

Vägmarkeringar gör vägen säker

De vita linjerna gör vägen synlig på ett körsäkert sätt. I mörkret lyser de upp och man ser vad som väntar där framme. Linjerna visar inte bara vägen utan varnar också för farliga kurvor och backkrön där det inte går att köra om. Under de mörka månaderna när sikten är dålig och vägkanten kan vara otydlig är den vita markeringen en hållpunkt så att man inte kommer ut i gruset.

Det är inte bara på vägar som linjer gör skillnad. I tätorter hjälper de till att varnings- och förbudsmarkera med gul färg vilket kan vara oumbärligt för yrkesförare i buss och taxi. På gator och parkeringsplatser behövs tydliga linjer för att trafiken ska flyta på utan missförstånd och problem. Tydliga filmarkeringar gör att man blir slussad mot rätt mål. Filer för bussar och annan yrkestrafik hålls fria med hjälp av gula eller vita markeringar.

Ett företag med en välutrustad maskinpark och erfarenhet av att arbeta för att skapa ett bra och säkert trafikflöde kan anlitas för både stora och mindre arbeten. Det kan gälla en parkeringsplats vid ett affärscentrum eller en vägsträcka på många mil. 

 

Vägmarkeringar är inte bara linjer

Tillfälliga omläggningar av trafiken där nya vägmarkeringar behöver dras och gamla tas bort är viktigt att få utförda. De flexibla maskinerna kan göra raka och böjda linjer i olika färger vid en tillfällig omläggning. Schabloner kan göra siffror och bokstäver. Avancerade maskiner bränner fast den specialtillverkade termoplasten i asfalten under säkra förhållanden. 

Maskinerna kan också göra olika räfflor i asfalten för att varna om man råkar komma över en mittlinje eller komma in på ett område där man inte ska köra. Slitna vägmarkeringar behöver  bättras på för att förebygga olyckor. Då är det bra att ha tillgång till ett företag där man får offert på arbetet och även en tidsplan.