Köpa Stål

Stål är ett material med långa anor

Stål är ett material med långa anor

Du har säkert både sett och färdats över dem någon gång, de där enorma metallplattorna som täcker hål i gatan när det grävs. De kallas körplåtar och finns både att köpa och hyra. Det är så klart vanligtvis entreprenadfirmor och andra som sysslar med underhåll av exempelvis rörledningar, som har behov av körplåtar. De tillhandahålls av företag där man kan köpa stål. Andra typer av stålprodukter används inom en rad områden, bland annat i hus där kraftiga stålbalkar håller upp konstruktionen. Man skiljer mellan olika typer av stål och beroende på sammansättning finns gjutstål, konstruktionsstål, verktygsstål och andra varianter på marknaden.

 

Stålets betydelse i vår egen historia

Som vanlig konsument är det kanske framför allt rostfritt stål man kommer i kontakt med i vardagen. Men faktum är att materialet har haft stor betydelse. Stål har använts under mycket lång tid och har alltid varit en viktig handelsvara. De äldsta fynden av stål är så gamla som 1000-talet f.Kr. I Sverige har stålet spelat en viktig roll allt sedan tidig medeltid. Här har järnmalm brutits och förädlats och vem kommer inte ihåg de klassiska masugnarna från historielektionerna i skolan.

 

Stål går att köpa i många olika former

Själva materialet stål är en legering bestående i huvudsak av järn. Stål är smidbart och kan därför formas på många olika sätt. Den som skall köpa stål vet så klart om det är en balk, ett rör eller en plåt som behövs. Beroende på legering, alltså vilka andra metaller utöver järn som materialet innehåller, har det olika egenskaper. Fördelar med stål är att det, utöver formbarheten, även går att forma både i varmt och kallt tillstånd. Det kan också härdas på många olika vis och är återanvändbart. Av den som skall köpa stål krävs stor kunskap. Att stålet är CE-märkt är för branschen en självklarhet.